Lovgivning

I Danmark må man få udstoppet de fleste fredede fugle og dyr hos en aut. konservator, hvis de er omkommet på naturlig måde evt. trafik- eller rudedræbt. Der er dog visse undtagelser. Dyr og fugle fra naturen må ikke udstoppes, hvis de findes på afvisningslisten. Dette gælder for: jagtfalk , vandrefalk , lærkefalk, dværgfalk, blå kærhøg, hedehøg, rød glente, kongeørn, havørn,fiskeørn, biæder, hærfugl, ellekrage, rørdrum, hvid stork, sort stork, trane, sandterne, urfugl ( gælder ikke jagt fra andre lande), øresvin og odder. Alle andre arter må gerne udstoppes, ring hvis du ønsker yderligere information.