Zoologisk konservator

For at blive zoologisk konservator skal man have færdiggjort en 4 årig lang uddannelse og have bestået den afsluttende eksamen. Efterfølgende kan man så søge om at blive autoriseret, som er nødvendigt, for at få lov til at udstoppe fredede fugle og dyr.

Konservator i arbejde

En zoologisk konservator udstopper både til virksomheder og private og kan være tilknyttet museer og biologiske samlinger. Langt de fleste autoriserede zoologiske konservatorer laver jagttrofæer, hovedmonteringer, pelsberedning samt udstopning af fugle og dyr.